TARHO AMAYESH INTRO  
طرح و آمایش
   
En     تماس با ما انتشارات طرح و آمایش تیم اجرایی پروژه ها درباره طرح و آمایش صفحه اول  
 
پروژه های برگزیده
 
فرصتهای شغلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه بعد


:: پروژه های برگزیده معماری:

 


1. خانه کوهبر:

موقعيت: خيابان سهيل واقع در شيمران
زيربنا: 1500 مترمربع
كارفرما: كوه‌بر و شركاء
مشاور: مهندسان مشاور طرح و آمايش
مدير پروژه: ابوالفتح سپانلو
طراحان پروژه: نگاره قره؛ مزدك سپانلو
تيم طراحي پروژه: نازلي ديانت، شميم خاموشي، اميرعلي ضرغام، آيلا حياتي‌فلاح
سازه: فرهاد كوه‌بر
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي: واحد تأسيسات مهندسان مشاور طرح و آمايش
اجرا: كوه‌بر و شركاء

خانه كوه‌بر تجربه‌اي در تبيين نقش معماري تك پلاك در ساخت سيماي شهري است. تقسيم زمين شهري بر مباني حقوقي/ اقتصادي انجام مي‌پذيرد. ناديده‌گرفتن نقش فني اين امر و تأثير آن در الگوي معماري، موجب كاهش نقش معماري به رويكردي گرافيكي در نماي بنا و سيماي شهري شده است. در خانه كوه‌بر با تغيير نقش حياط از فضايي ايستا به حركت پوياي فضا از ميان جرم امكان تداوم نگاه تا كرانه‌هاي كوهساران البرز فراهم شده است. انرژي ناشي از گذر فضا از ميان جرم، پاره‌هاي آنرا شكلي پويا داده است؛ كه در مجادله‌ي با يكديگر سكون معمول نما را به حركت تبديل كرده است. نيمي از جرم تحت تأثير انرژي برشي فضا به عقب رانده شده و نيمه‌ي ديگر آن به جلو خم شده است. گشادگي ناشي از اين امر به چشم ناظر اجازه گذر از ميان جرم تا چشم‌اندازهاي پسين پلاك را مي‌دهد. پيوند پاره‌هاي دوگانه جرم با مفصل‌هاي شفافي شكل گرفته است كه چشم‌انداز شبانه‌ي جذابي را در ميانه‌ي تيرگي توليد مي‌كنند. (هرچند بدلايل اقتصادي و افزايشي زيربنا اين پيوندها بزرگتر از ميزان موردنظر شده‌اند). برش انجام شده در جرم بنا با گذر از ميان حياط تا ديوار آن نيز كشيده شده است. بدين ترتيب از بيروني‌ترين لحظه‌ي خانه تا دورترين صحنه‌ي عبور از خانه اين برش تداوم يافته است. بدين‌ترتيب بر كناره‌ي فضا نشستن به وحدت كلي بنا انجاميده است. مصالح نما، رنگ و بافت آن به همراه شكل و اندازه‌ي پنجره‌ها به تقويت انديشه بنياني طرح كمك مي‌كنند. همانگونه كه چگونگي نشستن جرم بر زمين و پايان يافتن آن در خط آسمان نيز چينين مي‌كنند. خانه‌ي كوه‌بر تجربه‌‌اي است كه مي‌تواند به تقويت نقش معماري تك پلاك در ارتقاي سيماي شهري از ديواري تزئين يافته به چهره‌اي مزين بيانجامد.

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


خانه کوهبر خانه کوهبر خانه کوهبر خانه کوهبر خانه کوهبر


.::******::.


2. مجموعه مسکونی فشم:

موقعيت: منطقه فشم در شمال تهران
زيربنا: 2600 مترمربع
كارفرما: شركت مگاپس (آقاي سيدمحمد سيد‌قاسمي‌پور)
مشاور: مهندسان مشاور طرح و آمايش
مدير پروژه: ابوالفتح سپانلو
طراحان پروژه: نگار قره، مزدك سپانلو
تيم طراحي: نازلي ديانت، شميم خاموشي، سهيل خدادادي، ‌آيناز بابكي، اميرعلي ضرغام، آيلا حياتي‌فلاح، گلاره فيلي، ماني سلامت، نادر عباسي
سازه: واحد سازه مهندسان مشاور طرح و آمايش
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي: واحد تأسيسات مهندسان مشاور طرح و آمايش
اجرا: مهندسان مشاور طرح و آمايش

طرح مجموعه مسكوني فشم در اراضي پايكوهي كوهساران البرز در منطقه فشم شكل گرفته است. محيط طبيعي طرح علاوه بر شيب عمومي زمين داراي درختان كهنسال و زيباي گردو و سپيدار است. تركيب زيباي اين عناصر (‌شيب، درختان گشن و سربه آسمان سا، كوهساران البرز، تنوع رخنمون‌هاي سنگي و …) محيط طبيعي جذاب و چشم‌نوازي را ساخته است. بر چنين بستر رنگيني برنامه‌ي طرح براي ساخت هشت واحد مسكوني (در ابتدا برنامه شامل پنج واحد مسكوني بود كه در جريان اجراي طرح، مساحت زمين مجموعه افزايش يافت و تعداد واحد مسكوني آن نيز به هشت رسيد) مجادله‌اي جدي بين محيط طبيعي و محيط انسان‌ساخت را شكل داده است. جدالي نه براي پيروزي كه براي رهايي. براي رهايي از تسلط نيرويي بر نيروي ديگر. مجادله‌اي رهايي بخش ميان طبيعت و انسان ، با رعايت بيشترين حق و احترام براي ديگري كه به آزادي هر دو از سلطه‌ي ديگري انجاميده است. اينگونه است كه درختان كهنسال گردو و سپيداران زيبا با حجم‌هاي معماري شاخه‌زده بر ستونها تركيبي يگانه ساخته‌اند. هر جا درختي بوده است معماري خود را كنار كشيده و هر جاشيبي بوده است معماري بر پايه ايستاده تا شيب بگذرد. هرجا صخره‌اي بوده معماري بر آن نشسته به نظاره‌ي ديگري تا بگويد حضور يكي به معناي نفي ديگري مي‌تواند نباشد. مجموعه مسكوني فشم از واحدهاي گسسته و پيوسته‌اي شكل گرفته است كه بر نشستگاه‌هاي گونه‌گون محيط طبيعي و در ترازهاي تغيير يابنده‌ي آن تجلي متفاوت معمارانه يافته‌اند. تركيبي بديع از دست‌ساخته و طبيعت كه در هر پيچش و چرخش، سيمايي تازه از لايه‌هاي درهم‌تنيده فضا به تماشا مي‌گذارد و براي رسيدن بايد طي طريق كرد. گذري پيوسته از بيرون به درون از فرود به فراز و از اين به آن، با گذار از جهاني انباشته از تجربه‌هاي گوناگون ديداري و سرشار از جزئيات مينياتوري پرداخت فضا كه به تمامي چشم‌اندازي براي " ديدن" و " پيونديافتن" ساخته است. معماري، وصل و فصل انسان با طبيعت را شكل داده است. رنگ و بافت و تركيب مشابه نماها، سقف‌هاي رها در فضا، عناصر معماري مشابه (سايه‌بانهاي پنجره‌ها، كف‌پنجره‌ها و …) گونه‌گوني را يگانه ساخته است. تركيب‌بندي ، سلسله‌مراتب، توازن و تعادل تركيبي، آرايش متكي به عوارض طبيعي، تداوم حضور بيرون در درون، جريان جاري فضا در ابهام ناشي از رنگ سفيد به تشديد ارزش‌هاي محيط انجاميده است.
مجموعه مسكوني فشم در پنج بلوك و هشت واحد مسكوني ساخته شده است. بلوك اول شامل دو واحد و سه بلوك بعدي هر يك از يك واحد مسكوني شكل يافته‌اند و بلوك پنجم شامل سه واحد مسكوني است. هر واحد مسكوني، خانه‌اي جداگانه است كه ورودي آن از حياط خانه است. حياط پاره‌اي جداشده و مشخص يافته از فضاي پيرامون است. دسترسي به حياط‌ها را مجموعه‌اي از پله‌ها با طرح‌هاي گوناگون ممكن مي‌سازد. پله‌هايي با تداعي حركت طبيعي در سربالايي و تغيير شكلي دوراني در تاج حركت و پله‌هايي هم‌چون آيينه در برابر طبيعت با بازتاب‌هاي زيبايي آن. در هم رفتگي واقعيت و مجاز. تركيب مكعبي حجم‌هاي معماري با كنده‌كاري‌‌هاي بسيار در آن تداعي كننده عبور فضا و طبيعت از ميان جرم است. چنين است كه توده و فضا در هم مي‌آميزند و هر لحظه‌اي از معماري همين است و هم آن. نيروهاي ثقلي جرم با احتياط بر زمين فرو مي‌آيند و يا بطور كامل بر آن مي‌نشينند تا به نظر رسد كه انگار معماري از زمين بر آمده است.


::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

فشم فشم فشم فشم فشم
»» تصاویر بیشتر ««


.::******::.


3. پروژه منتخب مسابقه فاز دو ميلاد :

موقعيت: تهران
كارفرما: سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران
مشاور: مهندسان مشاور طرح و آمايش
مدير پروژه: مزدک سپانلو
طراحان پروژه: نگار قره، مزدك سپانلو
تيم طراحي: آیناز بابکی، فریسا نعیمی، فرانک ابراهیمی، شادی مجذوب، نرگس رجبی، سپیده سیدقاسمی پور، مهشید عبقری، محسن نوری
سال طراحی: 1390

چگونگي حضور نماد شهر (برج ميلاد) در طرح حاضر پي رنگ بنيادين انديشه معماري آن بوده است. نمادي آشنا چون ميدان شهري مانند پيوستاري بين عناصر مهم شهر در سازمان فضايي و ساختار شهر ايراني شناخته شده است. "ميدان جهان" پيوستار ديداري طرح با برج ميلاد است كه از ورودي طرح آغاز مي شود و با عبور از ميان آن قاب درگاه شهري برج تداوم مي يابد و حضور برج از فضاي "ميدان جهان" ويژگي "ديدن" مي يابد هر چند از بسيار جاي ها ديده مي شود. توقف در ميدان جهان و ديدن نماد شهر احساس حضور را تشديد مي كند و نشانه اي به خاطره اي مطلوب مي گردد. اين فرآيند توليد خاطره با جلوه هاي بصري نور و تفاوت هاي حالت در شب و روز تشديد مي گردد و برج ميلاد در حيات شهري تهران نقشي بيش از "يادمان" مي يابد.
ساختار شكلي معماري طرح را دو مجموعه از عنصرهاي افقي و عمودي مي سازند. عنصرهاي عمودهاي با كاركرد ارتباطات و عنصرهاي افقي با كاركردهاي برنامه طرح در يكديگر پيچيده و تنيده شده اند و بافتي چشمگير از حجم هاي گونه گون ساخته اند. اين گونه است كه جلوه هاي بصري ساختار معماري طرح از نزديك پرجاذبه و چشم نواز و از دور بستري براي تاكيد بر يادمان نمادين شهر است. معماري و سامانه ساخت پروژه حاضر هيچ گاه از هم جدا نيست . در واقع اصول طراحي سازه پروژه همزمان با شكل گيري ايده هاي معماري خلق شده و گام به گام هماهنگ با توسعه ايده هاي معمارانه تكميل مي شود. بدين معنا كه عناصر والمانهاي سازه اي نقش بسزايي در خلق جلوه هاي بصري مورد نظر طراح ايفا مي كند در عين حال احجام و فضاها با وجود پيچيدگي ظاهري اوليه قابل تفكيك به بلوك هاي منظم سازه اي هستند.


::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

میلاد میلاد میلاد میلاد
»»««


.::******::.


4. پروژه مجتمع تجاری سرو:

موقعيت: تهران
كارفرما: شرکت عمران و آبادی کیانمهر
سال طراحی: 1390::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

سرو سرو سرو سرو
»» ««


.::******::.


5. پروژه تجاری اداری دیهیم:

موقعيت: تهران
كارفرما: شرکت سرمایه گزاری دیهیم دماوند
سال طراحی: 1389::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

فشم دیهیم
»» ««


.::******::.


6. پروژه مرکز خرید آفتاب مشهد:

كارفرما: شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد مشهد
سال طراحی: 1389-90
موقعيت: مشهد
زیربنا: 130000::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب
»» ««


.::******::.


7. پروژه پارکینگ طبقاتی بلوار ولایت آبادان :

كارفرما: شهرداری آبادان
سال طراحی: 1389-90
موقعيت: آبادان
زیربنا: 52000::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

ولایت ولایت ولایت
»» ««


.::******::.


8. پروژه تجاری تفریحی پاسارگاد (مشهد شانديز):

كارفرما: شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد مشهد
سال طراحی: 1390
موقعيت: آبادان
زیربنا: 52000::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

پاسارگاد پاسارگاد پاسارگاد
»» ««


.::******::.


9. پروژه خانه شریف:

كارفرما: جناب آقای شریف
سال طراحی: 1390
موقعيت: شارجه::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

خانه شریف خانه شریف خانه شریف
»» ««

 
 


.::******::.

 

10. پروژه مجتمع گردشگری و مرکز آب درمانی جوشان کرمان:

نام کارفرما: شرکت توسعه و عمران انفاق
سال طراحی: 1386، در دست اجرا
زیربنا: 18000 متر مربع

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

مجتمع کرمان مجتمع کرمان مجتمع کرمان  مجتمع کرمان کرمان


.::******::.

 

11. پروژه خانه آقای عبدالله شریف درشارجه:

نام کارفرما: آقای عبدالله شریف
سال طراحی: 1387
زیربنا: 2500 متر مربع، طراحی مرحله دوم

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

خانه عبدالله شریف در شارجه خانه عبدالله شریف در شارجه خانه عبدالله شریف در شارجه خانه عبدالله شریف در شارجه خانه عبدالله شریف در شارجه


.::******::.

 

12. مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت:

نام کارفرما: آقای نوروزی
سال طراحی: 1387
زیربنا: 13000 متر مربع، در دست اجرا

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت مجموعه مسکونی - تجاری واقع در پاکدشت


.::******::.

 

13. مجموعه مسکونی، تجاری، اداری البرز:

نام کارفرما: سازمان نوسازی و عمران اکباتان
سال طراحی: 1381، دردست اجرا
زیربنا: 50000 متر مربع

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

مجموعه البرز مجموعه البرز مجموعه البرز مجموعه البرز مجموعه البرز


.::******::.

 

14. مجموعه مسکونی3000 واحدی کیش:

نام کارفرما: شرکت آقای حسین رابطی
سال طراحی: 1385-86
زیربنا: 60000 متر مربع، در دست اجرا

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:

مجتمع مسکونی کیش مجتمع مسکونی کیش مجتمع مسکونی کیش مجتمع مسکونی کیش مجتمع مسکونی کیش


.::******::.

 

15. مجتمع مسکونی قدر:

نام کارفرما: تعاونی مسکن قدر
سال طراحی: 1386-88
زیربنا: 70000 متر مربع، مرحله دوم طراحی

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


مجتمع مسکونی قدر مجتمع مسکونی قدر مجتمع مسکونی قدر مجتمع مسکونی قدر مجتمع مسکونی قدر


.::******::.

 

16. مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران:

نام کارفرما: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر. معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
سال طراحی: 1386
زیربنا: 300000 متر مربع، طراحی مرحله اول

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران مرکز تجاری مجتمع صنفی خدماتی خاوران


.::******::.

 

17. خانه شماره یک آقای عثمان شریف در شارجه:

نام کارفرما: آقای عثمان شریف
سال طراحی: 1387
زیربنا: 3000 متر مربع، طراحی مرحله اول

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


othman1 othman1 othman1 othman1 othman1


.::******::.

 

18. خانه شماره دو آقای عثمان شریف در شارجه:

نام کارفرما: آقای عثمان شریف
سال طراحی: 1387
زیربنا: 3000 متر مربع، طراحی مرحله اول

::: جهت بزرگنمایی و دیدن کامل تصاویر پروژه، روی آنها کلیک کنید:


خانه شماره دو عثمان شریف در دوبی خانه شماره دو عثمان شریف در دوبی خانه شماره دو عثمان شریف در دوبی خانه شماره دو عثمان شریف در دوبی خانه شماره دو عثمان شریف در دوبی
صفحه بعد
     

کلیه حقوق این سایت برای شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی طرح و آمایش محفوظ می باشد.
هرگونه استفاده از طرحها و تصاویر بدون اجازه کتبی صاحبین آن ممنوع است.
طراحی و اجرای سایت: مهدی محجوب