TARHO AMAYESH INTRO  
طرح و آمایش
   
En     تماس با ما انتشارات طرح و آمایش تیم اجرایی پروژه ها درباره طرح و آمایش صفحه اول  
 
پروژه های برگزیده
 
فرصتهای شغلی
 
 


فهرست انتشارات شرکت طرح و آمایش:

:: کتاب درسهای مشهد، تجربه ای در معاصر سازی پهنه های شهری فرسوده:

طرح معاصر سازی فضای شهری پیرامون مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) با هدف ارتقای محیط تنانی امر زیارت و تامین نیازهای زائران شکل گرفته است. تجربه هایی که در طراحی، آمده سازی و اجرای این طرح کسب شده در سه فصل این کتاب آمده است.

در فصل اول تدقیق تعریف و شناخت موضوع "فرسودگی" و "معاصر سازی پهنه های شهری فرسوده" مورد بحث قرار گرفته است، و تعاریف جدید در این مقوله ارائه شده است.

در فصل دوم، بحث پیرامون تفکیک «تن » و «جان» در معاصر سازی و تفاوت های مقیاس در طرح های معاصرسازی و شیوه های پرداخت به آن و نقش و اهمیت جلب مشارکت عمومی در این اقدام مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم نقد روند کنونی مداخله در پهنه های شهری فرسوده، چگونگی اقدام مطلوب بر اساس تعاریف بعمل آمده در این قبیل پهنه ها، ارائه معیارهایی برای شناخت «تراز پایه زندگی شهری» و «تراز میانگین شهر» و همچنین پیشنهاد ساختارهای مطلوب و مناسب برای معاصر سازی عنوان شده است.

»» دانلود کتاب درسهای مشهد ««

 

 

:: فهرست ترجمه ها:

 

1- شهر: فضای سكونت

2- شانديگار

3- فضای شهری

4- گفتگو با ماکی

5- فرامدرنيسم چيست؟

6- دو گفتار در باب شهرسازی

7- پخشايش جمعيت، رشد شهری و برنامه ریزی منطقه ( درچندكشور غربی خاورميانه)

8- طراحی شهر

9- كتابچه آموزشي پل کلی

10- رستاخيز و مرگ نومدرن‌ها

11- فانتزی مسکن

12- هنر در پيوند با علم و جان جویی

13- آرايش محوطه های مسکونی

14- معماری پاپکلیه حقوق این سایت برای شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی طرح و آمایش محفوظ می باشد.
هرگونه استفاده از طرحها و تصاویر بدون اجازه کتبی صاحبین آن ممنوع است.
طراحی و اجرای سایت: مهدی محجوب